Convenant Gemeente Amsterdam met vermogensfondsen voor tien jaar verlengd

Vermogensfondsen werken samen met de gemeente aan het verbeteren van de omstandigheden van de meest kwetsbare Amsterdammers

De gemeente Amsterdam en het Landelijk Fondsen Overleg hebben op 11 april 2024 een nieuw  samenwerkingsconvenant ondertekend: ‘Samen in Amsterdam’ 2024-2034. Het convenant is een voortzetting van de  eerste samenwerking van 2014 tot 2024 tussen vermogensfondsen. De gemeente Amsterdam en de voor Amsterdam(mers) werkende vermogensfondsen willen als partners  structureel kennis delen en hun beleid en investeringen in de samenleving op elkaar afstemmen.

Samen werken voor Amsterdam
Het Landelijk Fondsen Overleg bestaat uit ongeveer dertig vermogensfondsen – waaronder Stichting RCOAK – die zich onder andere inzetten voor Amsterdammers in de knel. Met het convenant willen de gemeente en de fondsen adequate ondersteuning bieden aan sociale initiatieven die zich inzetten voor deze mensen. De gemeente en de fondsen willen een positief verschil maken voor Amsterdammers en Weespers door samen te werken, elkaars beleid en acties tijdig af te stemmen, elkaars netwerken te versterken, te lobbyen om regels te veranderen en samen te leren en te innoveren.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) en wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering en Bestuurlijk Stelsel) hebben samen met de vertegenwoordigers van de fondsen de nieuwe lijnen van het convenant vastgesteld: Wethouder Marjolein Moorman: “Alle bijdragen om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen zijn welkom. We zijn blij dat Amsterdamse vermogensfondsen en de gemeente hierin samen optrekken. Het is een mooi voorbeeld van de solidaire en barmhartige stad we willen zijn. Met de nieuwe afspraken verwachten we de komende tien jaar nog meer Amsterdammers te kunnen bijstaan.”

Foto Marcel Israel // op de foto de aanwezige vertegenwoordigers van de Gemeente Amsterdam en de vermogensfondsen die deel uitmaken van het Landelijk Fondsenoverleg. Rechts naast wethouder Moorman staat adjunct-directeur van het RCOAK Alou van de Roemer, die namens het RCOAK bij de plechtigheid aanwezig was.

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)