Donatie aanvragen

Het aanvragen van een bijdrage is eenvoudig, via onze portal.
Voordat je start, is het zinvol eerst de criteria en voorwaarden te lezen.

Voorwaarden

Jouw project kan in aanmerking komen als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • je bent een vereniging, stichting of buurtcoöperatie
 • je richt je op ouderen in Nederland of op Amsterdammers in bestaansonzekerheid

Richtlijnen

Jouw initiatief kan in
aanmerking komen voor een bijdrage als het er aan bijdraagt ouderen in Nederland en Amsterdammers in bestaansonzekerheid:

 • meer regie te geven, zodat zij zelfstandig of met begeleiding hun leven weer kunnen leiden zodat zij dat willen
 • te ondersteunen, zodat zij niet (verder) afglijden in bestaansonzekerheid en/of van de maatschappij
 • meer zingeving te bieden en  meer in
  verbinding te brengen met anderen en elkaar
 • te ondersteunen zodat zij niet gereduceerd worden tot de omstandigheden
  die hen kwetsbaar maken
 • te ondersteunen de nodige stappen voor een (duurzame)
  transformatie richting bestaanszekerheid te ondernemen
 • perspectief te bieden en handvatten
  aan te reiken om hun moeilijke omstandigheden
  (duurzaam) te transformeren

Waarvoor

De donatie kan worden gebruikt voor:

 • de kosten die gemaakt moeten worden om een project of initiatief uit te voeren, dat aantoonbaar bijdraagt aan een menswaardig bestaan voor onze doelgroepen
 • de startkosten voor een nieuw initiatief dat past binnen ons beleid
 • kosten voor verbouwingen, inventarissen of materialen, alleen wanneer de aanvraag vergezeld gaat van een overtuigend activiteitenplan waaruit blijkt dat de investering wordt gedaan in het kader van activiteiten die bijdragen aan een menswaardig bestaan voor onze doelgroepen

Uitsluitings-
criteria

Je project komt niet aanmerking voor een bijdrage wanneer:

 • het project niet aan onze richtlijnen en voorwaarden voldoet
 • de aanvraag wordt ingediend door een privépersoon
 • de gevraagde bijdrage ten goede komt aan een privépersoon
 • de gevraagde bijdrage individuele noden ten doel heeft (zoals een studie, kleren, sport en/of muziekles, laptops).
 • het project politieke en/of religieuze doeleinden heeft
 • wij inschatten dat het project onvoldoende zal bijdragen aan onze doelstellingen
 • het project al een toekenning heeft ontvangen van het Lang Leve Kunst Fonds

Voldoet jouw project aan onze voorwaarden en richtlijnen?

Bij de beoordeling van de aanvragen kijken we naar de maatschappelijke relevantie van het initiatief, het draagvlak en in hoeverre het voorziet in de behoefte van de doelgroep. We letten daarbij op de uitwerking en haalbaarheid van zowel het project(plan) als de begroting en het dekkingsplan. Meteen aanvragen?

De procedure

1

De quickscan

We kijken of je in aanmerking komt voor een bijdrage.

Waarna je binnen 2 weken een reactie ontvangt of je een aanvraag kunt indienen.

2

De volledige aanvraag

Bij een bedrag t/m €15.000 euro ontvangt je binnen 10 weken een reactie

Bij een bedrag boven de €15.000 zal dit maximaal 13 weken zijn.

Wat is er nodig?

 • Een projectplan
 • Een begroting met dekkingsplan
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Jaarrekening
 • Statuten
3

Na besluit

Ontvang je per mail een afwijzing óf een mail met de toekenning waarin de voorwaarden vermeld staan.

Hierbij is het mogelijk een voorschot aan te vragen. Anders ontvang je de bijdrage na afronding van de verantwoording.

4

Verantwoording

De verantwoording dient na afronding van het project via onze website te worden ingediend.

Je ontvangt binnen 2 weken een reactie en binnen 4 weken wordt het geld op de rekening gestort.

Meest gestelde vragen

Waar staat RCOAK voor?

Sinds 2023 luidt onze naam: RCOAK – fonds voor een menswaardig bestaan.

RCOAK staat voor “Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor”. Sinds 1979 is het RCOAK een neutraal fonds; de katholieke achtergrond is iets van het verleden. Wij staan open voor aanvragen van mensen van alle gezindten.

Wat is de missie van RCOAK?

De missie van het RCOAK is het bevorderen van een menswaardig bestaan voor ouderen in Nederland en Amsterdammers in bestaansonzekerheid. Een bestaan zonder eenzaamheid, als volwaardige deelnemer aan de maatschappij.

Welke soort projecten ondersteunt RCOAK?

RCOAK ondersteunt projecten die ouderen in Nederland en Amsterdammers in bestaansonzekerheid helpen een menswaardig bestaan te leiden, zonder eenzaamheid en als volwaardige deelnemer aan de maatschappij. Kijk bij onze criteria voor meer informatie.

Voor wie ondersteunt het RCOAK projecten?

Het RCOAK richt zich op ouderen in heel Nederland en op Amsterdammers van alle leeftijden in bestaansonzekerheid.

Hoe weet ik of mijn initiatief past bij het RCOAK?

We raden aan dat je altijd vooraf controleert of jouw project in aanmerking komt. Dit kun je op een aantal manieren doen:
Lees altijd onze criteria door en doe de quickscan. Op basis van wat jij invult kijken wij of jouw initiatief past bij het RCOAK. Je kunt ook kijken op de website naar de projecten die we eerder hebben ondersteund.

Kunnen privépersonen financiering aanvragen bij RCOAK of is het alleen voor organisaties?

Verenigingen, stichtingen en buurtcoöperatie zonder winstoogmerk kunnen financiering aanvragen bij het RCOAK. Privépersonen kunnen geen aanvraag indienen.

Hoe kan ik financiering aanvragen bij het RCOAK?

Je dient eerst een quickscan te doen, waarna je binnen 2 weken bericht krijgt of je een aanvraag kunt indienen. Bij een positieve reactie kun je daarna een volledige aanvraag doen.

Hoe wordt RCOAK gefinancierd?

Het RCOAK wordt gefinancierd door donaties, legaten, en opbrengsten uit investeringen.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Het College van Regenten neemt de besluiten over de aanvragen.

Hoeveel budget heeft het RCOAK?

Gemiddeld heeft het RCOAK 3.5 miljoen per jaar te besteden.

Hoeveel aanvraagrondes heeft het RCOAK?

Wij hebben 10 aanvraagrondes per jaar. De projecten met een aangevraagd bedrag boven de €15.000 worden 4x per jaar beoordeeld.

Wat heb ik nodig om een aanvraag bij het RCOAK te doen?

1. Een zo beknopt en kernachtig mogelijk geformuleerd projectplan inclusief kengetallen;
2. De projectbegroting met bijbehorend dekkingsplan;
3. Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
4. De meest recente jaarrekening;
5. Statuten.
6. IBAN nummer van de stichting, vereniging of buurtcoöperatie

Hoeveel geld kan ik aanvragen bij het RCOAK?

Het RCOAK hanteert geen maximaal aan te vragen bedrag.

Hoe stel ik een begroting/dekkingsplan op?

Bij een aanvraag moet je zowel een begroting als een dekkingsplan opnemen. In de begroting neem je de kosten op die je verwacht te gaan maken voor het project. In het dekkingsplan neem je op hoe je die kosten verwacht te gaan dekken/financieren. Bij de evaluatie kun je naast de kolom met beoogde kosten de gerealiseerde kosten noteren. Zo kunnen wij goed zien of er grote verschillen zijn. Je kunt deze verschillen vervolgens toelichten.

Hoe kan ik mijn aanvraag wijzigen?

Als de aanvraag is ingediend, kan deze niet meer gewijzigd worden. Uiteraard is het wel mogelijk om extra toelichting te geven op de aanvraag of vragen hierover te stellen. Mail daarvoor naar aanvragen@rcoak.nl o.v.v. het projectnummer. Het projectnummer is terug te vinden in de bevestigingsmail.

Kan ik mijn aanvraag/quickscan tussentijds opslaan?

Nee, het is niet mogelijk om je aanvraag/quickscan tussentijds op te slaan.

Ik ben mijn wachtwoord en/of gebruikersnaam kwijt. Hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

Je gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee je de aanvraag hebt ingediend. Mocht je deze en/of je wachtwoord kwijt zijn, dan kun je deze op 2 manieren aanvragen:

Je kunt via ons portal je gebruikersnaam/e-mailadres invullen en dan naar ‘Wachtwoord vergeten vul gebruikersnaam in en klik hier’. Of je kunt een mail sturen naar aanvragen@rcoak.nl en vragen om een nieuw wachtwoord.

Hoelang duurt het voordat ik de uitslag krijg?

Je ontvangt binnen 6-8 weken een reactie bij een bijdrage onder de €15.000. Bedragen boven de €15.000 worden 4x per jaar besproken, te weten in maart, juni, september en december.

Wanneer ontvang ik de bijdrage na toekenning?

Bij bedragen tot €3.000 wordt het bedrag meestal binnen 3 weken na toekenning overgemaakt op je rekening. Bedragen daarboven ontvang je na de eindevaluatie.

Kan ik een voorschot aanvragen?

Het is mogelijk om een voorschot van maximaal 50% (per e-mail) aan te vragen.

Mag een project nog gewijzigd worden na een toekenning?

Wijzigingen dienen altijd per mail te worden doorgegeven. Het RCOAK zal vervolgens bepalen of zij akkoord gaan met de wijzigingen.

Hoe moet ik een verantwoording indienen?

Je kunt een verantwoording indienen via ons portal. Daar kun je de aanvraag van jou project vinden en verder gaan met de verantwoording.

Wat is het Theresia Spijker Fonds?

Het Theresia Spijker Fonds is een Fonds op naam bij het RCOAK en is bestemd voor financiële ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam.

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)