Stichting RCOAK versterkt initiatieven voor een menswaardig bestaan

Zorgt jouw initiatief voor een menswaardig bestaan voor ouderen? Of biedt jouw initiatief Amsterdammers met een kleine beurs handvatten om hun leven weer te kunnen leiden zoals zij dat willen? Dan zien we jouw aanvraag voor financiële steun graag tegemoet.

Over RCOAK

Stichting RCOAK is een Amsterdams vermogensfonds dat al ruim 420 jaar bestaat.
Het RCOAK biedt financiële ondersteuning aan initiatieven gericht op ouderen en Amsterdammers.

Lees meer

Financieren

Het RCOAK biedt financiële ondersteuning aan  initiatieven die een menswaardig bestaan voor ouderen en voor Amsterdammers met een kleine beurs mogelijk maken. Wij financieren zowel startende initiatieven als impactvolle organisaties die zichzelf bewezen hebben.
Binnen het RCOAK zijn ook twee fondsen op naam actief: het Theresia Spijker Fonds en het Henriëtte Hofje.

Ontwikkelen

Het RCOAK helpt maatschappelijke initiatieven om zich verder te ontwikkelen.
Wij ondersteunen op diverse manieren organisaties die ambitie en potentie hebben om veel te betekenen voor onze doelgroepen.

 

 

Kennis en samenwerken

Vanuit maatschappelijke urgentie en kansen gaat het RCOAK samenwerkingen aan en co-creëert om tot oplossingen te komen. Dit doet het RCOAK met samenwerkingspartners door netwerken te vormen, kennis te vergaren, kennis en best practices te delen en te vertalen in programma’s.

 

“Wij hebben met vertrouwen ons Fonds op Naam, het Theresia Spijker Fonds, bij het RCOAK ondergebracht. Het RCOAK ontzorgt ons volledig en voert onze doelstelling uit, precies zoals we het voor ogen hebben.”

Ian van Lidth de Jeude, bestuurslid van de Theresia Spijker Stichting en Stichting Vredenburgh.

Initiatief van de maand

Stichting Samen is Niet Alleen (SINA), initiatief van de maand juli 2024,  is één van de deelnemers aan het RCOAK Maatwerkprogramma. SINA zet zich al bijna 12 jaar met succes in voor Amsterdamse individuen en gezinnen die leven met een laag inkomen en hierdoor niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De vrijwilligers van SINA bieden ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit diverse leeftijdsgroepen met hun specifieke behoeftes. Alle projecten zijn gericht op een verbetering in de kwaliteit van iemands leven. Het doel is om deelnemers op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken, zodat zij weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij.

 

Lees meer
Initiatief van de maand juli 2024
Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)