Focus op migrantenouderen en cultuursensitief werken

Een belangrijk aandachtsgebied van het RCOAK is sinds 2022 ‘cultuursensitief werken voor ouderen met een migratieachtergrond’. Het RCOAK wil deze ouderen meer bereiken dan in de afgelopen jaren. Steeds meer onderzoek laat zien dat verschillende groepen ouderen met een migratieachtergrond kampen met specifieke problematiek. En dat deze ouderen in zorg en welzijn behoefte hebben aan een meer cultuursensitieve benadering. Stichting RCOAK wil daarom niet alleen zelf meer toegankelijk zijn voor projecten gericht op ouderen met een migratieachtergrond, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van cultuursensitief werken.

In 2022 hebben 21 projecten die geheel of voornamelijk gericht waren op deze doelgroep een toekenning ontvangen, voor een totaalbedrag van € 270.305. De diversiteit is groot: qua doelgroep, type organisatie en aanpak. Door deze projecten met meer dan normale aandacht te volgen, leert het RCOAK welke vragen er leven bij diverse groepen migrantenouderen en bij de organisaties die met en voor hen werken.

Samen tegen eenzaamheid, in co-creatie en onderzoek

Eén van de toegekende projecten is Samen tegen Eenzaamheid. Dit project bouwt voort op een pilot uit 2021 van Leyden Academy on Vitality and Ageing (LA) met Stichting Al-Amal en Stichting Dock. Het is gericht op het verminderen van eenzaamheid onder Utrechtse ouderen met een  migratieachtergrond. De gezamenlijke ambitie van Leyden Academy en het RCOAK is om dit succesvolle concept landelijk te verspreiden. De toekenning in 2022 betreft een aanpak waarbij dit concept in 5 à 6 andere steden start met lokale organisaties. Leyden Academy begeleidt deze organisaties en brengt in kaart wat de werkzame factoren zijn.

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)