Nieuw fonds op naam bij het RCOAK: Theresia Spijker Fonds

Sinds najaar 2022 is een nieuw Fonds op Naam bij Stichting RCOAK ondergebracht: het Theresia Spijker Fonds. Dit Fonds op Naam is voortgekomen uit de Stichting Vredenburgh en de Theresia Spijkerstichting. De opbrengsten uit het vermogen (2,3 miljoen euro) van dit fonds zijn bestemd voor financiële ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam.

In 2022 zijn de besturen van beide stichtingen met het RCOAK overeengekomen om dit Fonds op Naam in het leven te roepen. Door het gezamenlijk in stand te houden worden het gedachtengoed en de activiteiten voortgezet van de beide stichtingen die aan de oorsprong van het nieuwe fonds staan.

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)