Officiële opening Lindenhofje op 12 juni 2024

Op woensdag 12 juni 2024 is het Lindenhofje aan de Lindengracht 94 opnieuw feestelijk geopend. Hiermee gaat de volgende fase in van het hofje, dat in 1616 werd gebouwd.
Stichting RCOAK, sinds 1801 eigenaar van het pand, voerde een grondige verbouwing en verduurzaming door. Nu zijn er 21 appartementen waar voornamelijk jonge mensen wonen die werken in de Amsterdamse ouderenzorg.

 

 

Via de unieke samenwerking met Amstelring en Zorggroep Amsterdam Oost draagt Stichting RCOAK zo een bescheiden steentje bij aan de oplossing van het personeelstekort in de ouderenzorg en het algemene tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam. Inmiddels zijn alle 21 appartementen bewoond.
Lotte Terwel, bestuurder Stadsdeel Centrum en Diederik van Wassenaer, voorzitter van het College van Regenten van Stichting RCOAK verrichtten de opening in aanwezigheid van de nieuwe bewoners, buurtgenoten uit de Jordaan en andere genodigden.

 

 

Diederik van Wassenaer:

“We hadden hier op deze locatie hele dure appartementen kunnen realiseren die we voor de hoofdprijs hadden kunnen verhuren, om met de opbrengst dan weer initiatieven te kunnen steunen. Maar we besloten om het anders te doen. Er is immers een groot tekort aan betaalbare woonruimte voor mensen die belangrijk zijn voor de stad: leraren, politie, zorgmedewerkers. Omdat wij een ouderenfonds zijn, kregen we het idee om hier in het hofje woonruimte voor mensen die in de Amsterdamse ouderenzorg werken te realiseren.
De afgelopen 1,5 jaar hebben we het Lindenhofje verbouwd, en in die tijd hebben we samen met twee Amsterdamse instellingen voor ouderenzorg, Zorggroep Amsterdam Oost en Amstelring, nagedacht op wat voor manier we de verhuur van de appartementen konden regelen. We zijn uitgekomen op campus- en jongerencontracten, tegen sociale huurprijzen. Nu wonen hier tot volle tevredenheid mensen die ervoor zorgen, dat Amsterdamse ouderen de zorg krijgen die ze verdienen.”

Lotte Terwel, zich richtend tot het RCOAK:

“Het kan eigenlijk niet vaak genoeg gezegd hoe uniek de keuze van RCOAK is om het Lindenhofje op deze manier te herbestemmen, op vier manieren:

  • Jullie dragen bij aan het bestrijden van het grote en groeiende personeelstekort in de ouderenzorg door startend personeel woningen aan te bieden;
  • Het omzien naar elkaar in het hofje en de buurt wordt bevorderd. En dat is écht een impuls voor dit stukje Jordaan, waar ook het massatoerisme veel impact heeft en niet altijd positieve zin. Hier is veel behoefte aan contact, aan buurtgenoten die hun boodschappen komen doen bij de bakker en de drogist om de hoek.
  • Ook vanuit het oogpunt van de monumentale stad is dit een voorbeeld. Er is met veel zorg en aandacht voor de monumentale status aan de realisatie van alle appartementen en aan de gezamenlijke ruimtes gewerkt. Echt geen makkelijk project in die zin, want monumentaal bezit vraagt altijd om maatwerk, en dat kost bovendien veel geld.
  • Aansluitend daarop wil ik jullie keuze om hier woningen aan te bieden in het sociale huursegment nog graag benoemen. Wonen is een markt geworden en alle hulp van partners die wonen in de eerste plaats zien als een recht is zo ontzettend van belang, daar is de gemeente jullie zeer erkentelijk voor. Een grote groep Amsterdammers is een veel te groot deel van zijn besteedbaar inkomen kwijt aan huisvesting. Dat zorgt te vaak voor financiële onzekerheid, stress en De huurders van het Lindenhofje betalen een huurprijs die het voor hen mogelijk maakt om een gewoon leven te leiden. En dat verdienen zij ook, want werken in de ouderenzorg is prachtig, maar niet altijd makkelijk.

L.aat het een voorbeeld zijn voor anderen: voor corporaties, grote vastgoedpartijen, voor vermogensfondsen, voor pensioenfondsen”

Foto-impressie door  Amke de Kiviet.

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)