Opening Sociale Markt in Amsterdam-Noord

Op vrijdag 23 juni 2023 vond in Amsterdam Noord de feestelijke opening plaats van de ‘Sociale Markt’ door wethouder Marjolein Moorman. De Sociale Markt is een bundeling van vangnetvoorzieningen in Amsterdam Noord, waarbinnen de Protestantse Diaconie Amsterdam, de Voedselbank, het Leefkringhuis en het Leger des Heils samenwerken.

Het RCOAK heeft financieel bijgedragen aan de verbouwing van het kerkgebouw De Ark tot de Sociale Markt, aan de inrichting van de ontmoetingsruimte en aan de training en coaching van de vrijwilligers en gastheren/ gastvrouwen.

De Sociale Markt is niet alleen een als winkel ingerichte Voedselbank. Het is een plek waar bezoekers anderen kunnen ontmoeten in een fijne sfeer voor een kopje koffie en een gesprek, waar men terecht kan met een hulpvraag, waar relevante cursussen gegeven worden om de bezoekers een stap verder te helpen en waar ruimte is voor hun talent. Het is een plek waar de bezoeker als mens centraal staat.
Op basis van de huidige activiteiten en programma’s van de samenwerkingspartners verwacht de Sociale Markt vanaf de opening wekelijks:
• 300 unieke klanten voor Sociale Markt;
• 200 mensen die de koffieruimte bezoeken;
• 10 doorverwijzingen naar cursussen, workshops, inloop e.d.
• Opvolging van 20 hulpvragen
5 dagen per week wordt een inloop georganiseerd die tegelijkertijd open is met de Voedselbank. Op de langere termijn zullen meer activiteiten toegevoegd worden zodat het gebouw nog meer ten dienste komt te staan van de bewoners van Noord

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)