Pilot RCOAK Basis- en Maatwerkprogramma

In deze pilot ontvingen tien door het RCOAK geselecteerde initiatieven  organisatiesteun. Allemaal initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan een zorgzame samenleving en aan een menswaardig bestaan voor de groepen mensen waar het RCOAK zich voor inzet. Zij kregen (financiële) ondersteuning op die aspecten van hun werk die andere financiers vaak links laten liggen: de (door)ontwikkeling van hun aanbod en van de organisatie, bijvoorbeeld via scholing van het personeel, verbetering van de ICT of doorontwikkeling van een verdienmodel.

Voor de pilots selecteerden we de onderstaande organisaties:

RCOAK Basisprogramma

voor veelbelovende, tamelijk nieuwe initiatieven / concepten die hun organisatie nog goed neer moeten zetten.

 

o   Article25 Foundation

o   Huntu Makandra

o   TEMMA (Stichting Lente)

 

 

 

RCOAK Maatwerkprogramma

voor organisaties die zichzelf bewezen hebben met een krachtig concept. Zij staan voor een nieuwe stap in hun ontwikkeling.

 

o   Burennetwerk Amsterdam

o   De Regenboog Groep

o   De Tijdmachine

o   Oud Geleerd Jong Gedaan

o   Resto VanHarte

o   Samen is niet Alleen (SINA)

o   Up!

Deze werkwijze sluit naadloos aan bij het nieuwe beleid van Stichting RCOAK om relevante organisaties te helpen bij hun ontwikkeling. Dat vergroot de kans dat hun inzet voor deze doelgroepen duurzaam is en dat hun kennis, netwerk en ervaring niet verloren gaan. De pilots duren in principe 3 jaar. Naast financiële ondersteuning krijgen de deelnemende organisaties de kans om zich verder te ontwikkelen binnen het netwerk van deelnemende organisaties. Het specifieke programma wordt met de deelnemers samen ingevuld en bestaat o.a. uit:

  • Sessies met (externe) experts, intervisie en workshops;
  • Peer learning: onderlinge uitwisseling tussen organisaties in een vergelijkbare positie
  • Uitbreiding netwerk: gebruik van elkaars netwerk, andere fondsen, organisaties en experts;
  • Individueel advies en coaching;
  • Waar mogelijk en relevant het bundelen van krachten, bijv. via gezamenlijke projecten;
  • 360-graden feedback gericht op de ontwikkeling van de eigen organisatie.

 

Het RCOAK heeft Avance Impact gevraagd om de effecten van deze nieuwe vorm van doneren in kaart te brengen. De nulmeting uit 2022 zal een vervolg krijgen via een tussenmeting in 2023 en een eindmeting in 2024. Dat moet helder maken of de organisaties daadwerkelijk de beoogde ontwikkeling hebben doorgemaakt en wat de werkzame elementen van het programma zijn.

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)