RCOAK maakt Gewoon Geld Geven in Amsterdam mogelijk

Stichting RCOAK, Kansfonds en de Gemeente Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken of armoede op een vernieuwende manier bestreden kan worden. Na Zaanstad en Tilburg is Amsterdam de derde gemeente in Nederland die wil weten wat het effect is van ‘Gewoon Geld Geven’ aan gezinnen in de bijstand.
Stichting RCOAK zal onder meer de financiële ondersteuning aan 300 Amsterdamse gezinnen, die in de bijstand leven, mogelijk maken. Dit betekent concreet dat gedurende twee jaar deze 300 gezinnen maandelijks, ongemarkeerd, een extra bijdrage van €150 ontvangen.

Wezenlijk bijdragen aan verlichting situatie gezinnen in de bijstand
Suzanne Kooij, directeur van Stichting RCOAK: “Het RCOAK draagt graag substantieel bij aan Gewoon Geld Geven, omdat wij – als Amsterdams vermogensfonds met o.a. een focus op armoede – op deze manier wezenlijk bijdragen aan het verlichten van de omstandigheden van Amsterdamse gezinnen in de bijstand. Wij signaleren al een aantal jaar dat veel Amsterdamse gezinnen met een kleine beurs niet meer kunnen rondkomen van hun inkomen. Dat is een zorgelijke trend. Gewoon Geld Geven draagt bij aan de oplossing van dit steeds groter wordende maatschappelijk probleem.“
Stichting RCOAK is de hoofdfinancier in Amsterdam van Gewoon Geld Geven.
300 gezinnen in Amsterdam Nieuw-West, Noord en Zuid-Oost, en 150 gezinnen in Zaanstad en 150 in Tilburg worden de komende twee jaar gevolgd door de Hogeschool van Amsterdam. Mirre Stallen (onderzoeker Hogeschool van Amsterdam): “Ervaringen in het buitenland laten zien dat deze aanpak werkt. Gewoon geld geven leidt daar tot minder stress, minder angsten of depressies en minder gezondheidsklachten. Het kan mensen lucht en ruimte bieden om op zoek te gaan naar een baan. Ook kinderen hebben er baat bij. Zo presteren zij beter op school als er thuis minder financiële problemen zijn.” De uitkomsten van het onderzoek worden in 2026 verwacht. De gemeente Amsterdam draagt bij aan de kosten van dit onderzoek.
Aan het onderzoek, dat halverwege 2024 start, kunnen gezinnen die een bijstandsuitkering hebben met tenminste één thuiswonend kind onder de 18 jaar meedoen. De gemeente Amsterdam heeft de giftendrempel voor de bijstand verhoogd, zodat de gezinnen het extra geld ontvangen zonder te worden gekort op hun uitkering. Ook houden deelnemers het recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing. De deelnemende gezinnen krijgen tijdens het onderzoek hulp bij het doen van hun aangifte schenkbelasting. Na het onderzoek is er een afbouwfase van het geld en wordt ondersteuning geboden om te werken aan een passend financieel toekomstplan.
Bas Pieck is vanuit Kansfonds de programmaleider van het programma Gewoon Geld Geven: “Waarom is het armoedecijfer in Nederland al zó lang zó hoog? Wij denken dat dat komt omdat we ons alleen focussen op de mensen die in armoede leven. Alsof bij hén de oplossing ligt – en dus het probleem. Maar dat is niet zo. Armoede is niet het gevolg van verkeerd omgaan met geld, maar gewoonweg van te weinig geld hebben om van rond te komen. En van een complex systeem dat mensen verder de armoede induwt. Daarom moeten we op zoek naar oplossingen die wel werken. Dankzij de financiering door Stichting RCOAK, een Amsterdams vermogensfonds dat onder meer de giften aan de gezinnen verstrekt, is deelname van Amsterdam aan dit programma mogelijk. Gezamenlijk kunnen we op deze wijze met ‘gewoon geld geven’ nog meer impact maken.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)