Regenten en bureau

Stichting RCOAK wordt bestuurd door het College van Regenten. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de voorbereiding en uitvoering van het beleid berust bij het bureau. Het College komt vier keer per jaar in vergadering bijeen.

Regentenzaal

Regent

mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer

Voorzitter

Regent

prof.dr.mr. B.A.M. (Anne-Mei) The

Regent

mr. C.A. (Cilian) Jansen Verplanke

Penningmeester

Regent

mr.drs. T.S.M. (Therese) van Schie

Regent

prof.mr. J.S. (Jeroen) Kortmann

Regent

dr. A. (Arjan) Vliegenthart

Bureau

Suzanne Kooij
Directeur

Bureau

Alou van de Roemer
Programmamanager Armoedeprojecten

Bureau

Yacine N’diaye
Projectadviseur/
Directie-assistent

Bureau

Sander Kaandorp
Financiën

Bureau

Rieke Schouten
Beleidsmedewerker

Bureau

Björn Hoogland
Projectondersteuning

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)