Samenwerking rondom Gewoon geld geven in Amsterdam officieel gestart

Op vrijdag 13 oktober vond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst rondom Gewoon geld geven plaats bij het RCOAK.

Stichting RCOAK, Kansfonds, de HVA en de Gemeente Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken of armoede op een vernieuwende manier bestreden kan worden. Na Zaanstad en Tilburg is Amsterdam de derde gemeente in Nederland die wil weten wat het effect is van ‘Gewoon Geld Geven’ aan gezinnen in de bijstand.

Wethouder Marjolein Moorman, onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille armoede en onderwijs, tekende namens de gemeente, Henriette Hulsebosch namens Kansfonds, Mirre Stallen namens de HVA en Therese van Schie, regent, namens het RCOAK. De wethouder sprak haar dank uit aan stichting RCOAK voor de financiële bijdrage aan de gezinnen en stelde dat RCOAK lef toont door ingestapt te zijn in dit mooie en noodzakelijke initiatief.

Stichting RCOAK maakt onder meer de financiële ondersteuning aan 300 Amsterdamse gezinnen, die in de bijstand leven, mogelijk. Dit betekent concreet dat gedurende twee jaar deze 300 gezinnen maandelijks, ongemarkeerd, een extra bijdrage van €150 ontvangen. Naast deze 300 gezinnen die maandelijks €150 ontvangen komt er een controlegroep van 300 Amsterdamse gezinnen in de bijstand die niet maandelijks deze €150 extra ontvangen. Alleen op deze manier kan de HVA het onderzoek goed uitvoeren. De gezinnen worden de komende twee jaar gevolgd door de Hogeschool van Amsterdam. Mirre Stallen (onderzoeker Hogeschool van Amsterdam): “Ervaringen in het buitenland laten zien dat deze aanpak werkt. Gewoon geld geven leidt daar tot minder stress, minder angsten of depressies en minder gezondheidsklachten. Het kan mensen lucht en ruimte bieden om op zoek te gaan naar een baan. Ook kinderen hebben er baat bij. Zo presteren zij beter op school als er thuis minder financiële problemen zijn.” De gemeente Amsterdam draagt bij aan de kosten van dit onderzoek waarvan de uitkomsten in 2026 verwacht.

Bas Pieck, programmaleider bij Kansfonds stelt: “Met ons initiatief willen we, door onvoorwaardelijk extra geld te geven aan mensen die dagelijks bezig zijn om financieel te overleven, een nieuw beleid rondom armoede aanjagen. Een beleid dat uitgaat van bestaanszekerheid, vertrouwen en een positief mensbeeld. Er is voor een gemeente lef nodig om aan het initiatief mee te doen, want het betekent dat bestaande structuren doorbroken moeten worden. Gelukkig zien we veel belangstelling voor Gewoon geld geven, ook vanuit andere gemeenten. We gaan dan ook na op welke manier we met alle geïnteresseerde gemeenten een vuist kunnen maken voor een radicaal andere armoedeaanpak.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)