Stichting Anissa

Een buurthopper in Molenwijk

Stichting Anissa is een stichting uit de Molenwijk in Amsterdam Noord die zich inzet voor de kwetsbaarste bewoners van Molenwijk.

In Molenwijk leven bovengemiddeld veel mensen onder de armoedegrens, wat resulteert in een grotere kans op sociaal isolement en minder veiligheid op straat. De wijk kent een oudere generatie die erg op zichzelf leeft en jongeren die zich vervelen. Buurtbewoners geven aan dat zij behoefte hebben aan activiteiten en contact, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken.

 

Stichting Anissa heeft hierin al een paar grote stappen gezet. Zo kwam er een wekelijkse voedseluitgifte en ontstond er een buurtvereniging van waaruit allerlei activiteiten worden georganiseerd; Sinterklaas tot Suikerfeest, Bingo tot Burendag.Dit alles gebeurd op een laagdrempelige manier. Buurtbewoners leren elkaar kennen en gaan met elkaar in gesprek zodat sociale kringen worden vergroot. Dit zorgt voor een toename van zelfredzaamheid en meer veiligheid in de wijk. Ook brengt de stichting zo’n 120 maaltijd rond bij gezinnen die het moeilijk hebben. De stichting draait volledig op vrijwilligers en weet bewoners te bereiken die niet worden bereikt door andere instanties. De vraag naar de voedseluitgifte, die de stichting doet als onderdeel van het voedselproject, blijft toenemen en het is niet aannemelijk dat de vraag snel zal verminderen.

Om dit werk te kunnen blijven doen, zochten zij naar financiële ondersteuning voor een bus, een buurthopper die mensen op leeftijd of met een beperking naar activiteiten kan brengen. Naar bingo, de markt of op de koffie. Maar ook voor dokters- en ziekenhuisbezoeken of een bezoek aan de kapper. Je stapt de hopper in bij een bekende buurtgenoot. En het biedt het een manier om alle maaltijden rond te brengen.

Het RCOAK waardeert het belangrijke werk wat stichting Anissa doet voor de meest kwetsbare inwoners van Molenwijk en draagt de stichting een warm hart toe.

 

Gerelateerde initiatieven

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)