Het Zorgcafé | Stichting Dokters van de Wereld

Het Zorgcafé, waar vluchtelingen wegwijs worden gemaakt in de zorg, ongeacht inkomen of status

Veel vluchtelingen willen graag in Nederland een bestaan opbouwen, maar door traumatische ervaringen, rouw en verdriet, zijn zij zoekend naar hun identiteit en hun eigen rol in deze maatschappij. Hierdoor kampen veel vluchtelingen met psychosociale problemen en psychopathologische klachten zoals depressiviteit en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) waardoor men vaak pijn, stress en lichamelijke klachten ervaart.

Het Zorgcafé van de stichting Dokters van de Wereld richt zich op deze problematiek en heeft een belangrijke functie voor veel vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. In drie steden, Amsterdam, Nijmegen en Arnhem, heeft Dokters van de Wereld (DvdW) inmiddels een Zorgcafé opgezet.

In het Zorgcafé worden het gehele jaar door migranten en nieuwkomers geholpen de weg te vinden in de Nederlandse gezondheidszorg, Zij worden geholpen in hun kracht te komen, hun identiteit te hervinden, hun leven in Nederland op te bouwen en om te gaan met stress in het dagelijkse leven. Daarnaast biedt het Zorgcafé hen psychosociale ondersteuning, voorlichting over seksuele gezondheid en over het voorkomen van huiselijk en of gender gerelateerd geweld. Tevens fungeren ze als richtingaanwijzer voor cliënten en als sparring partner voor professionals binnen het Nederlandse zorgsysteem waaronder de GGZ, huisartsenzorg, zwangerschapsbegeleiding en de ziekenhuizen.

De functie van het Zorgcafé, het wegwijs maken in de zorg, psychosociale ondersteuning en doorverwijzing naar het zorgcircuit waar nodig, wordt steeds urgenter en mede door Covid- 19 wordt er een steeds groter beroep op het Zorgcafé gedaan. Voor deze mensen is het door alle drukte in de gezondheidszorg en bij de huisartsen, nog moeilijker om medische of psychosociale hulp te vragen. Het Zorgcafé maakt juist het verschil voor veel vluchtelingen.

Het RCOAK ziet dit dan ook als belangrijke voorziening die duidelijk in een behoefte voorziet en bijdraagt aan de zelfredzaamheid van deze achtergestelde groep.

 

 

Gerelateerde initiatieven

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)