His Hope

His Hope, een multiculturele ontmoetingsplek voor iedereen

Het RCOAK ondersteunt Stichting His Hope. His Hope is een multiculturele huiskamer voor mensen in eenzaamheid en armoede. De stichting is tijdens Corona een mobiele huiskamer begonnen vanwege het wegvallen van hun locatie, maar nu, na een lange zoektocht hebben ze een loods gevonden in het midden van het centrum van Horst die ze kunnen renoveren tot een gezellige huiskamer met keuken die ze samen zullen bestieren met de voedselbank.Het RCOAK draagt bij aan de renovatie, omdat ze het belangrijk vinden om mensen in bestaansonzekerheid een plek te geven waar ze tot rust konden komen. De huiskamer is een inloophuis / toevluchtsoord voor jong en oud met ‘Samen voor elkaar’ als motto. Herstellen wat is afgenomen door Corona, maar vooral zorgen dat deze mensen zich( weer) menswaardig voelen.

Gerelateerde initiatieven

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)