Initiatief van de maand maart 2024

Initiatief van de maand maart 2024: Stichting Trynwâlderein

Het RCOAK is aan het onderzoeken hoe wij er als vermogensfonds het beste aan kunnen bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig kunnen blijven en zo laat mogelijk in hun leven als ‘cliënt’ of ‘patiënt’ worden benaderd.  Essentieel voor het welbevinden van de meeste ouderen lijkt te zijn, dat zij deel uitmaken van een gemeenschap / een goed sociaal vangnet, waarbinnen zij een betekenisvolle rol kunnen vervullen en/of waarbinnen zij onderlinge steun ervaren en levensplezier met anderen kunnen delen: onderdeel zijn van een gemeenschap en betekenisvol leven. Wij willen als RCOAK dit jaar onderzoeken hoe wij dit soort gemeenschappen het beste kunnen faciliteren.

Als ‘initiatief van de maand’ hebben wij in dit kader gekozen voor Stichting Trynwâlderein. Dit is een burgerinitiatief in de Trynwalden, een landelijk gebied ten oosten van Leeuwarden, dat het mogelijk maakt dat ouderen in de regio op vrijwillige basis ‘zorg voor elkaar’ hebben. Trynwâlderein wil dat ouderen zo lang mogelijk tussen familie en vrienden kunnen blijven wonen, binnen een netwerk dat ‘Zorg voor elkaar’ centraal stelt en dat zich actief inzet voor welzijn en voldoende voorzieningen. De Trynwâlderein heeft een netwerk van vrijwillige ‘ferbinders’ opgezet: dit zijn herkenbare buurtgenoten waar je met een vraag op af kunt stappen. Vrijwilligers die de zorgbehoefte van oudere buurtgenoten in de gaten houden, en die hen met vrijwillige zorgverleners en beroepskrachten verbinden waar nodig.
Informele zorg staat bij deze stichting centraal: hulp bij dagelijkse zaken, aandacht voor elkaar en het stimuleren van contact en sociale activiteiten. Dit draagt, aldus Trynwâlderein, bij aan meer welbevinden en een positieve gezondheid, waardoor het beroep op formele zorg en hulp uitgesteld en verminderd zal worden.
Het beroep doen op elkaar, het leggen van verbinding en de samenhang daarin gaat niet altijd vanzelf. Trynwâlderein zet dan ook in op het bouwen van een netwerk van mensen die iets voor een ander kunnen doen, en waar mensen met een hulpvraag een beroep op kunnen doen. Zo worden mensen aan elkaar verbonden. Hoe dat concreet in zijn werk gaat is te zien in deze video:

Het RCOAK heeft bijgedragen in de kosten van een dorpsondersteuner, die bij de Trynwâlderein als ‘spin in het web’ zal gaan fungeren en die in de dorpen actuele vragen op zal halen, contacten zal leggen en die zal onderhouden. Formele hulp zal pas ingeschakeld worden via de dorpsondersteuner als de informele zorg niet voldoet. Zo worden inwoners sneller geholpen en ontstaat er een verbinding in de eigen omgeving met anderen.

Gerelateerde initiatieven

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)