Wijzigingen in bestuur Stichting RCOAK

De nieuwe samenstelling van het College van Regenten van Stichting RCOAK, eind juni 2024. Van links naar rechts Therese van Schie, Marc van Weede, Anne-Mei The, Cilian Jansen Verplanke, Joost de Weichs de Wenne, Arjan Vliegenthart, Jeroen Kortmann.

Op 26 juli 2024 heeft Diederik van Wassenaer afscheid genomen als voorzitter van het College van Regenten van Stichting RCOAK. Hij was regent van 2010 – 2024, en vervulde de positie van voorzitter sinds 2018. Onder zijn voorzitterschap heeft het RCOAK grote programma’s uitgevoerd, zoals het grootschalige voedselhulpprogramma in Amsterdam tijdens de coronacrisis.
Tijdens zijn voorzitterschap is een nieuwe directeur aangetreden (Suzanne Kooij, in 2021), en is nieuw beleid ontwikkeld op basis van een Theory of Change. De nadruk van het fonds is meer komen te liggen op urgente noden in de samenleving, en het RCOAK richt zich nu meer op organisatiesteun, naast projectfinanciering. Dit zijn substantiële veranderingen. Ook heeft Diederik van Wassenaer de transformatie van het Lindenhofje tot betaalbare appartementen voor mensen die in de ouderenzorg werken begeleid. Stichting RCOAK is de heer Van Wassenaer zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn regent- en voorzitterschap, dat hij met veel toewijding en daadkracht heeft vervuld.
Therese van Schie, lid van het College van Regenten sinds 2015, neemt het voorzitterschap van Diederik van Wassenaer over.

Het College van Regenten in de oude samenstelling tijdens het afscheid van Diederik van Wassenaer, 26 juni 2024. 
Van links naar rechts: Jeroen Kortmann, Arjan Vliegenthart, Therese van Schie, Diederik van Wassenaer, Anne-Mei The en Cilian Jansen Verplanke.

Bij het aftreden van Diederik van Wassenaer zijn twee nieuwe regenten toegetreden: Marc van Weede en Joost de Weichs de Wenne. Marc van Weede is werkzaam voor Aegon Asset Management als Head of Corporate Development. Joost de Weichs de Wenne werkt als bestuurder, consultant en interim manager. Beide nieuwe regenten zijn woonachtig in Amsterdam en zijn gemotiveerd om vanuit Stichting RCOAK iets terug te kunnen doen voor de stad.

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)