De Theory of Change van het RCOAK

Als basis voor meer impactvol werken heeft het RCOAK een ‘Theory of Change’ ontwikkeld, waarin onze uitgangspunten, principes, werkwijze, beoogde effecten en impactclaim staan. Dit Theory of Change model dient de komende jaren als toetsingskader voor het merendeel van de initiatieven die we ondersteunen. Ook biedt de Theory of Change houvast bij het globaal vaststellen van het maatschappelijk effect dat wij als fonds met het totaal van onze donaties en activiteiten teweegbrengen. Om ruimte te geven aan initiatieven die passen bij onze missie en de Theory of Change, past het RCOAK het bestedingsbeleid stapsgewijs aan. Dit betekent dat we meer en meer:

– de focus verleggen van project naar wat een impactvolle organisatie nodig heeft om impact te kunnen maken en dat aan te tonen;

– de nadruk leggen op wat organisaties nodig hebben om hun reguliere werk goed te kunnen doen;

– meerjarige steun bieden aan sociale initiatieven van onderop die aantoonbaar impact maken op onze doelstellingen. Onder bepaalde voorwaarden kan dit ook exploitatiefinanciering zijn of organisatieversterking, capacity building, impact onderzoek etc.

 

Download de Theory of Change hier als PDF.

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)