Aanpassingen in donatiebeleid RCOAK

De komende tijd zal het RCOAK stapsgewijs het donatiebeleid gaan aanpassen, zodat datgene wat wij steunen zoveel mogelijk aansluit bij onze – ruim geformuleerde – Theory of Change. De volgende wijzigingen gaan per direct in. Houd hier rekening mee bij het indienen van aanvragen bij het RCOAK:

 • Wij ontvangen heel graag initiatieven gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van migrantenouderen. Zie hiervoor ook het programma dat wij samen met Leyden Academy for Vitality and Ageing uitvoeren: ‘Samen tegen Eenzaamheid‘.
 • Initiatieven voor creatieve ontwikkeling / actieve kunstbeoefening door ouderen kunnen voortaan niet meer bij het RCOAK, maar alleen nog worden ingediend bij Fonds Sluyterman van Loo of het Lang Leve Kunst Fonds. Zie hierover het eerdere bericht over de vernieuwde samenwerking tussen het RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Het RCOAK heeft het budget voor deze onderwerpen bij Fonds Sluyterman van Loo ondergebracht.
  NB: Alleen wanneer het initiatieven gericht op migrantenouderen betreft neemt het RCOAK soms toch initiatieven gericht op creatieve ontwikkeling of actieve kunstbeoefening in behandeling.
 • Er is dit jaar minder budget beschikbaar voor muziekoptredens in zorginstellingen. Wij zullen wat ons ouderenbeleid betreft vanaf 2025 andere prioriteiten gaan stellen. Gedurende 2024 is het nog wel mogelijk om voor dit onderwerp financiering aan te vragen, maar we stellen wel extra voorwaarden: een bijdrage van de zorginstelling zelf, en een aantoonbare behoefte aan de voorstelling bij de instellingen waar die zal worden uitgevoerd.
  Voor de volgende zaken kunnen bij het RCOAK geen aanvragen meer worden ingediend:
  • Beleeftafels
  • Quiek-ups
  • Tovertafels
  • Documentaires over ouderen of kwetsbare Amsterdammers
  • Voorstellingen over ouderen of kwetsbare Amsterdammers
  • Fysieke aanpassingen aan structureel gesubsidieerde zorginstellingen, met uitzondering van beleeftuinen
  • Verduurzaming van gebouwen

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)