FRIS Supermarkt

FRIS Supermarkt, de sociale supermarkt van Amsterdam

Stichting Studiezalen is actief in de meest kwetsbare wijken van Amsterdam en Zaandam, waar grootstedelijke problematiek speelt zoals taal- en onderwijsachterstanden, armoede, wijkgebonden uitsluiting en vroegtijdige schooluitval. Hier zet de stichting zich in om de kansen en het welzijn van jongeren, studenten en gezinnen te vergroten door huiswerkondersteuning, LifeCoaching, armoedebestrijding en talentontwikkeling. Fris Supermarkt is het nieuwe bijzondere concept van initiatiefnemer Abdelhamid Idrissi.

Idrissi ontwikkelde een sociale supermarkt die kwetsbare gezinnen uit Amsterdam Nieuw-West helpt maatschappelijk zelfredzaam te worden door te beginnen bij de basis: het voorzien in noodzakelijke middelen en producten, en daarmee armoede gerelateerde stress te verminderen. Het idee ontstond, doordat Idrissi, Amsterdammer van het Jaar 2019 opmerkte dat veel kinderen die deelnamen aan de activiteiten van Studiezalen  honger bleken te hebben. Hun ouders hebben niet genoeg geld om voldoende eten voor hun kinderen te kunnen kopen.

Het doel van Fris Supermarkt is om vóór 2024 80 gezinnen te verlichten van financiële zorgen en hen een frisse start te bieden met een LifeCoaching traject bij Homebase (een innovatief educatief wijkcentrum), gericht op maatschappelijke zelfredzaamheid. Op laagdrempelige wijze biedt het initiatief in de supermarkt gratis levensmiddelen aan en nodigen ze uit een praatje te maken met de LifeCoaches. Zo wordt een vertrouwensband opgebouwd en kan een effectieve begeleiding starten. De organisatie wil ervoor zorgen dat kinderen fris naar school kunnen, gezinnen met een frisse start kunnen werken aan hun toekomst en daar dragen wij als RCOAK graag aan bij.

 

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)