Jaarverslag 2023: Veerkracht en verbinding

Het RCOAK ervaart enorm veel energie in de samenleving om de sociale cohesie te versterken en de ander, die het (tijdelijk) moeilijk heeft, er weer bij te trekken. Veel initiatieven die het RCOAK ondersteunt, dragen bij aan een zorgzame samenleving. Daar waar het systeem vastloopt of mensen door de bomen het bos niet meer zien, komen betrokken mensen in actie. Zij staan klaar om iets voor hun medemens te doen en creëren ‘oases van medemenselijkheid’. Ons jaarverslag over het jaar 2023 laat zien hoe initiatieven ‘van onderop’, aanvullend op professionele organisaties voor zorg en welzijn, mensen in nood vaak sneller kunnen bereiken en makkelijker helpen. In het verslagjaar hebben wij 323 aanvragen van met name dit soort initiatieven gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 3.892.005.

Stichting RCOAK wil de behoeftes van impactvolle aanvragers centraal stellen. Daarom zijn we in 2022 twee pilotprogramma’s gestart waarin we experimenteren met het versterken van organisaties in plaats van alleen hun projecten te financieren. Wij onderzoeken of deze manier van werken onze doelgroepen uiteindelijk meer oplevert. Onze experimentele programma’s zijn:

– het Basisprogramma, voor veelbelovende initiatieven in een beginnende fase met een goed concept;

– het Maatwerkprogramma, voor organisaties die al langer bestaan en aantoonbaar impact maken op onze doelstellingen, en die aan een volgende stap in hun ontwikkeling toe zijn.

Door het jaarverslag heen worden de deelnemende organisaties aan deze beide programma’s uitgelicht, met een recent succes. Uit de successen die deze organisaties tot nu toe al hebben gerealiseerd, maken we nu al op dat de programma’s een grote meerwaarde hebben voor de deelnemers.

Overige highlights uit het jaar 2023:

  • Start van de pilot ‘Samen tegen Eenzaamheid, programma dat zich richt op het verminderen van gevoelens van eenzaamheid onder migrantenouderen, in samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing
  • Deelname RCOAK aan ‘Gewoon geld geven’ , programma van het Kansfonds waarbij gezinnen in de bijstand extra geld ontvangen
  • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst rondom het Lindenhofje met instellingen voor ouderenzorg Amstelring en Zorggroep Amsterdam Oost

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)